Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

EUR-RAD-CMI-2009

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
1 - 5 Bq.cm-2 4 %

Technická způsobilost

Podmínky měření

U-nat Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace roztoků ER2