Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

EUR-RAD-CMI-2001

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
1 - 100 Bq.cm-2 3.6 %

Technická způsobilost

Podmínky měření

C-14 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace roztoků ER2