Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

9.5

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
100 - 100 kΩ 0.59 μΩ/Ω

Technická způsobilost

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace multikalibrátorů
Kalibrace číslicových multimetrů
Kalibrace odporových dekád stejnosměrným elektrickým proudem
Kalibrace stejnosměrných elektrických odporů