Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

DCR07

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0.0001 - 1 W 5 - 50 µW/W

Technická způsobilost

Podmínky měření

teplota vzduchu 23 (20) °C

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace odporových můstků stejnosměrným elektrickým proudem v rozsahu 0,001 ohm - 1 gigaohm