Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

6.17

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
200 - 500 HBW 0.3 % HBW

Technická způsobilost

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace tvrdoměrů Rockwell, Vickers a Brinell