Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

6.18

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0 - 110 IRHD 0.44 IRHD

Technická způsobilost

Garant služby

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace tvrdoměrů SHORE a IRHD