Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

6.18

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
1 - 110 Shore D 0.22 Shore D

Technická způsobilost

Garant služby

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace tvrdoměrů SHORE a IRHD