Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

6.14

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
20 - 650 HBW 0.16 %

Technická způsobilost

Garant služby

Podmínky měření

vtisky 10

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace tvrdoměrných destiček Brinell