Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

6.13

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
20 - 3000 HV 0.32 %

Technická způsobilost

Garant služby

Podmínky měření

vtisky 15

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace tvrdoměrných destiček Vickers