Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

6.11

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
10 - 90 HRD 0.1 HR

Technická způsobilost

Garant služby

Podmínky měření

vtisky 15

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace tvrdoměrných destiček Rockwell – A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T