Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

3.9

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0,5 - 5 m/s 0,01m/s+0,3%MH

Technická způsobilost

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace měřidel pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu