Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

3.6

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
1,3 - 25 m3/h 1 % MH

Technická způsobilost

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace laboratorních plováčkových průtokoměrů