Jste zde

Databáze CMC

Obor měření: tvrdost
Měřená veličina: tvrdost IRHD L
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (0 - 110) IRHD (0.44 - 0.44) IRHD 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost Shore
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (0 - 110) Shore (0.26 - 0.26) Shore 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost Rockwell
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.17 (20 - 70) HRC (0.38 - 0.38) HR 813-MP-C307
6.17 (30 - 94) HRGS (W) (0.38 - 0.38) HR 813-MP-C307
6.17 (40 - 100) HRKS (W) (0.38 - 0.38) HR 813-MP-C307
6.17 (20 - 88) HRA (0.38 - 0.38) HR 813-MP-C307
6.17 (60 - 100) HRFS (W) (0.38 - 0.38) HR 813-MP-C307
6.17 (80 - 100) HRHS (W) (0.38 - 0.38) HR 813-MP-C307
6.17 (20 - 100) HRBS (W) (0.38 - 0.38) HR 813-MP-C307
6.17 (40 - 70) HRD (0.38 - 0.38) HR 813-MP-C307
6.17 (70 - 100) HRES (W) (0.38 - 0.38) HR 813-MP-C307
6.17 (70 - 94) HR15N (0.57 - 0.57) HR 813-MP-C307
6.17 (42 - 86) HR30N (0.57 - 0.57) HR 813-MP-C307
6.17 (20 - 77) HR45N (0.57 - 0.57) HR 813-MP-C307
6.17 (67 - 93) HR15TS (W) (0.57 - 0.57) HR 813-MP-C307
6.17 (29 - 82) HR30TS (W) (0.57 - 0.57) HR 813-MP-C307
6.17 (1 - 72) HR45TS (W) (0.57 - 0.57) HR 813-MP-C307
Obor měření: délka
Měřená veličina: vlnová délka ve vakuu, l0
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
CMI/1 (633 - 633) nm 6,7 am 814-MP-C402
CMI/3 (543 - 543) nm 5.4 am 814-MP-C404
CMI/4 (633 - 633) nm 1.0E-9 814-MP-C402
CMI/6 (543.5 - 543.5) nm 1.0E-9 nm 814-MP-C404
CMI/7 (400 - 1650) nm 2.0E-6 814-MP-C407
CMI/8 (400 - 1000) nm 1.0E-5 nm 814-MP-C407
CMI/64 (532 - 532) nm 2 am 814-MP-C404
CMI/73 (520 - 1064) nm 2.0E-13 rel
  • čas měření 24 h
814-MP-C409
CMI/73 (281 - 576) THz 2.0E-13 rel
  • čas měření 24 h
814-MP-C409
Měřená veličina: optická frekvence
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
CMI/1 (474 - 474) THz 5 kHz 814-MP-C402
CMI/3 (551 - 551) THz 5.5 kHz 814-MP-C404
CMI/64 (563 - 563) THz 2.3 kHz 814-MP-C404
CMI/72 (1541 - 1542) nm 80 am 814-MP-C404
CMI/72 (194.4 - 194.5) THz 10 kHz 814-MP-C404
Měřená veličina: chyba indikovaného posunutí L
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
CMI/9 (0 - 4.185E+4) m Q[0,001; 0,1L], L in m µm 814-MP-C405
Měřená veličina: kompenzace vlnové délky n
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
CMI/10 (1 - 1) 1E-7n -
  • tlak, teplota, relativní vlhkost 800 hPa až 1060 hPa, 5 °C až 35 °C, 20 % až 80 %
814-MP-C405
Měřená veličina: central length
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
CMI/68 (100 - 1020) mm Q[70; 85L], L in m nm 814-MP-C406
Měřená veličina: stoupání P
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
CMI/69 (0.27 - 10) µm Q[0,05; 0,2P], P in µm nm 814-MP-C408
Měřená veličina: teplotní roztažnost α
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
CMI/70 (-1.0E-5 - 3.0E-5) 1/K Q[6E-9/L, 20E-9, 8E-4*α], L in m, α in 1/K 1/K
  • délka L 10 mm to 1020 mm
814-MP-C406
Měřená veličina: vzdálenost čárek L
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
CMI/74 (0.01 - 200) mm Q[28; 0,377 L], L in mm nm 814-MP-C405
CMI/75 (200 - 500) mm Q[68; 0,213 L], L in mm nm 814-MP-C405
Obor měření: délka
Měřená veličina: chyba indikovaného údaje [výšky; posunutí]
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
CMI/15 (0 - 0.72) m Q[0,5; 0,8L], L in m µm 815-MP-C503
Měřená veličina: face spacing L
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
CMI/22 (10 - 720) mm Q[0,3; 0,6L], L in mm nm 815-MP-C503
Měřená veličina: vzdálenost čel (velikost mezery)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
CMI/30 (3 - 100) mm 0.5 µm 815-MP-C503
CMI/33 (3 - 150) mm 0.5 µm 815-MP-C503
Měřená veličina: tloušťka D
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
CMI/31 (0.003 - 0.5) m Q[0,8; 1,3D], D in m µm 815-MP-C503
CMI/34 (0.0003 - 0.5) m Q[0,8; 1,3D], D in m µm 815-MP-C503
CMI/36 (0.001 - 0.5) m Q[0,8; 1,3D], D in m µm 815-MP-C503
Měřená veličina: vnější válec
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
CMI/48 (0 - 0.5) mm Q[0,8; 1,3D], D in m µm
  • cylinder diameter D do 0,5 m
815-MP-C503
Měřená veličina: vnitřní válec
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
CMI/49 (0 - 0.5) mm Q[0,8; 1,3D], D in m µm
  • cylinder diameter D do 0,5 m
815-MP-C503
Měřená veličina: kruhovitost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
CMI/50 (0 - 0.5) mm Q[0,8;1,3D], D in m µm
  • sphere diameter D do 0,5 m
815-MP-C503
Obor měření: rovinný úhel
Měřená veličina: kolmost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
CMI/45 (90 - 90) ° 0.5 "
  • nejistota platná pro velikost 500 mm 
815-MP-C503
CMI/46 (90 - 90) ° 0.5 "
  • nejistota platná pro velikost 500 mm 
815-MP-C503

Stránky