Jste zde

Databáze CMC

Obor měření: tvrdost
Měřená veličina: tvrdost Rockwell K
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 110) HRK (0.1 - 0.1) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 110) HRK (0.14 - 0.14) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 110) HRK (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell – C
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 80) HRC (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell – F
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 110) HRF (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell 15N
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 100) HR 15N (0.18 - 0.18) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 100) HR 15N (0.2 - 0.2) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 100) HR 15N (0.22 - 0.22) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell 30N
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.12 (10 - 100) HR 30N (0.18 - 0.18) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 100) HR 30N (0.2 - 0.2) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 100) HR 30N (0.22 - 0.22) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell 45N
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.12 (10 - 90) HR 45N (0.18 - 0.18) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 90) HR 45N (0.2 - 0.2) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 90) HR 45N (0.22 - 0.22) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell 15T
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.12 (10 - 100) HR 15T (0.18 - 0.18) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 100) HR 15T (0.2 - 0.2) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 100) HR 15T (0.22 - 0.22) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell 30T
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.12 (10 - 90) HR 30T (0.18 - 0.18) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 90) HR 30T (0.2 - 0.2) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 90) HR 30T (0.22 - 0.22) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell 45T
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.12 (10 - 80) HR 45T (0.18 - 0.18) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 80) HR 45T (0.2 - 0.2) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.12 (10 - 80) HR 45T (0.22 - 0.22) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Vickers
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.13 (20 - 3000) HV (0.32 - 0.32) %
 • vtisky 15
813-MP-C302 ČSN EN ISO 6507-1, ČSN EN ISO 6507-2, ČSN EN ISO 6507-3
6.13 (20 - 3000) HV (0.36 - 0.36) %
 • vtisky 10
813-MP-C302 ČSN EN ISO 6507-1, ČSN EN ISO 6507-2, ČSN EN ISO 6507-3
6.13 (20 - 3000) HV (0.38 - 0.38) %
 • vtisky 5
813-MP-C302 ČSN EN ISO 6507-1, ČSN EN ISO 6507-2, ČSN EN ISO 6507-3
6.17 (20 - 225) HV (0.32 - 0.32) % HV 813-MP-C307
6.17 (225 - 700) HV (0.32 - 0.32) % HV 813-MP-C307
6.17 (700 - 3000) HV (0.32 - 0.32) % HV 813-MP-C307
Měřená veličina: tvrdost Brinell
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.14 (20 - 650) HBW (0.15 - 0.15) %
 • vtisky 15
813-MP-C303 ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6506-2, ČSN EN ISO 6506-3
6.14 (20 - 650) HBW (0.16 - 0.16) %
 • vtisky 10
813-MP-C303 ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6506-2, ČSN EN ISO 6506-3
6.14 (20 - 650) HBW (0.18 - 0.18) %
 • vtisky 5
813-MP-C303 ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6506-2, ČSN EN ISO 6506-3
6.17 (20 - 200) HBW (0.3 - 0.3) % HBW 813-MP-C307
6.17 (200 - 500) HBW (0.3 - 0.3) % HBW 813-MP-C307
6.17 (500 - 650) HBW (0.3 - 0.3) % HBW 813-MP-C307
Měřená veličina: úhel kužele
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.15 (118 - 122) º (0.04 - 0.04) º 813-MP-C304 ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN ISO 6508-2, ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: poloměr zaoblení
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.15 (100 - 300) mm (0.08 - 0.08) mm 813-MP-C304 ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN ISO 6508-2, ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: úhel protilehlých stěn
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.16 (134 - 138) º (0.04 - 0.04) º 813-MP-C305 ČSN EN ISO 6507-1, ČSN EN ISO 6507-2, ČSN EN ISO 6507-3
Měřená veličina: tvrdost Shore A
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (1 - 110) Shore A (0.22 - 0.22) Shore A 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost Shore B
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (1 - 110) Shore B (0.22 - 0.22) Shore B 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost Shore C
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (1 - 110) Shore C (0.22 - 0.22) Shore C 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost Shore D
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (1 - 110) Shore D (0.22 - 0.22) Shore D 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost Shore DO
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (1 - 110) Shore DO (0.22 - 0.22) Shore DO 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost IRHD M
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (1 - 110) IRHD M (0.42 - 0.42) IRHD 813-MP-C308 chapter 5.1
6.18 (0 - 110) IRHD (0.7 - 0.7) IRHD 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost IRHD N
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (1 - 110) IRHD N (0.22 - 0.22) IRHD 813-MP-C308 chapter 5.1
6.18 (0 - 110) IRHD (0.44 - 0.44) IRHD 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost IRHD H
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (1 - 110) IRHD H (0.22 - 0.22) IRHD 813-MP-C308 chapter 5.1
6.18 (0 - 110) IRHD (0.44 - 0.44) IRHD 813-MP-C308 chapter 5.1
Měřená veličina: tvrdost IRHD L
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
6.18 (1 - 110) IRHD L (0.22 - 0.22) IRHD 813-MP-C308 chapter 5.1

Stránky