Jste zde

Databáze CMC

Obor měření: síla a moment síly
Měřená veličina: Síla tah a tlak
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0,15 - 20) kN 0,004 %
 • teplota vzduchu (23±1)°C
811-MP-C106
(0,5 - 200) kN 0,02 %
 • teplota vzduchu (23±1)°C
811-MP-C108
(5 - 1000) kN 0,02 %
 • teplota vzduchu (23±1)°C
811-MP-C109
6.1 (0,2 - 100) N 0.0002 MH 811-MP-C101 ČSN EN ISO 376
6.1 (8 - 500) N 4.0E-5 MH 811-MP-C101 ČSN EN ISO 376
6.1 (30 - 3000) N 5.0E-5 MH 811-MP-C101 ČSN EN ISO 376
6.1 (150 - 2.0E+4) N 4.0E-5 MH 811-MP-C101 ČSN EN ISO 376
6.1 (500 - 1.0E+6) N 0.0002 MH 811-MP-C101 ČSN EN ISO 376
Měřená veličina: moment síly M
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(10 - 1 000) N•m 0.0005
 • teplota vzduchu (23±1)°C
811-MP-C110
6.2b (2 - 1000) N•m 0.0005 MH 811-MP-C102
6.2d (1 - 100) N•m 8.0E-5 MH 811-MP-C102
6.3 (0.02 - 0,06) N•m 0.01 MH 811-MP-C103 ČSN EN ISO 6789
6.3 (0.06 - 2000) N•m 0.005 MH 811-MP-C103 ČSN EN ISO 6789
6.3 (2 - 3) kN•m 0.005 MH 811-MP-C103 ČSN EN ISO 6789
6.4b (0.2 - 2000) N•m 0.001 MH 811-MP-C104
Obor měření: akustika, ultrazvuk
Měřená veličina:
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(40 - 154) dB (re 20 µPa) (0.14 - 0.14) dB
 • frekvence 251 Hz
812-MP-C202
(90 - 110) dB (re 20 µPa) (0.09 - 0.09) dB
 • typ mikrofonu LS1P
 • frekvence (250 Hz až 1 kHz)
812-MP-C206
(110 - 130) dB (re 20 µPa) (0.08 - 0.08) dB
 • typ mikrofonu LS1P
 • frekvence (250 Hz až 1 kHz)
812-MP-C206
13.1 (re 20.10-6 Pa - ) 812-MP-C211, 812-MP-A211
13.1 (59.91 - 134.1) dB (0.09 - 0.09) dB 812-MP-C211, 812-MP-A211 ČSN EN 60942
13.1 (59.91 - 134.1) dB (0.09 - 0.09) dB 812-MP-C211, 812-MP-A211
13.1 (re 20.10-6 Pa - ) 812-MP-C211, 812-MP-A211 ČSN EN 60942
(-24 - -28) dB (re 1V/Pa) (0.05 - 0.05) dB
 • frekvence 63 Hz až 1,0 kHz
812-MP-C205
13.2 (re 1 V.Pa-1 - ) 812-MP-C216, 812-MP-A216
13.2 (-31.08 - -23.92) dB (0.05 - 0.05) dB 812-MP-C216, 812-MP-A216 ČSN EN 61094-1, ČSN EN 61094-2
13.2 (-31.08 - -23.92) dB (0.05 - 0.05) dB 812-MP-C216, 812-MP-A216
13.2 (re 1 V.Pa-1 - ) 812-MP-C216, 812-MP-A216 ČSN EN 61094-1, ČSN EN 61094-2
Obor měření: vibrace
Měřená veličina:
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.01 - 600) m•s-2 (0.5 - 0.5) %
 • frekvence 20 Hz až 1,0 kHz
812-MP-C204
(0.01 - 600) m•s-2 (0.8 - 0.8) %
 • frekvence >1,0 kHz až 5 kHz
812-MP-C204
(0.01 - 600) m•s-2 (0.5 - 0.5) %
 • frekvence 20 Hz až 1,0 kHz
812-MP-C204
(0.01 - 600) m•s-2 (0.8 - 0.8) %
 • frekvence >1,0 kHz až 5 kHz
812-MP-C204
5.1 (0.01 - 400) m•s-2 (1 - 1) % MH
 • frekvence (0,1 až 5000) Hz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.1 (0.01 - 400) m•s-2 (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence (>5,0 až 20) kHz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.2 (0.01 - 1000) pC/m•s-2 (1 - 1) % MH
 • frekvence (0,1 až 5000) Hz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.2 (0.01 - 1000) pC/m•s-2 (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence (5,1 až 20) kHz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.2 (0.01 - 1.0E+4) mV/m•s-2 (1 - 1) % MH
 • frekvence (0,1 až 5000) Hz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.2 (0.01 - 1.0E+4) mV/m•s-2 (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence (5,1 až 20) kHz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.2 (0.1 - 1.0E+4) mV/m•s-1 (1 - 1) % MH
 • frekvence (0,1 až 5000) Hz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.2 (0.1 - 1.0E+4) mV/m•s-1 (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence (5,1 až 20) kHz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.3 (1.0E-7 - 1.0E+7) V/V (0.5 - 0.5) % MH
 • frekvence (0,1 až 100000) Hz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.3 (0.001 - 1000) mV/pC (0.5 - 0.5) % MH
 • frekvence (0,1 až 100000) Hz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.4 (0.01 - 1.0E+4) m•s-2 (0.5 - 0.5) % MH
 • frekvence (0,1 až 100000) Hz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.4 (0.1 - 1000) mm•s-1 (0.5 - 0.5) % MH
 • frekvence (0,1 až 100000) Hz
812-MP-C207 ČSN ISO 16063-21
5.5 (1 - 1.0E+5) m•s-2 (1.2 - 1.2) % MH 812-MP-C208
5.6 (5 - 220) km•h-1 (0.2 - 0.2) km•h-1 812-MP-C209
5.6 (5 - 300) km•h-1 (0.2 - 0.2) km•h-1 812-MP-C209
5.6 (1 - 999) km•h-1 (0.2 - 0.2) km•h-1 812-MP-C209
5.6 (0 - 320) km•h-1 (0.01 - 0.01) % MH
 • laboratorní teplota, při externích výkonech (-20 až +45) °C
812-MP-C209
5.7 (0.1 - 1.0E+4) Hz (0.01 - 0.01) % MH 812-MP-C207, 812-MP-C210 ČSN ISO 16063-21
5.7 (0.1 - 1.0E+4) Hz (0.01 - 0.01) % MH 812-MP-C207, 812-MP-C210

Stránky