Jste zde

CMC v oboru "teplota a vlhkost"

Měřená veličina: teplota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
12 (-50 - 1760) °C 0.12 °C 611-MP-C130
12 (-50 - 1760) °C 0.16 °C 611-MP-C130
12 (0 - 1820) °C 0.14 °C 611-MP-C130
12 (-210 - 1200) °C 0.04 °C 611-MP-C130
12 (-270 - 400) °C 0.04 °C 611-MP-C130
12 (-270 - 1000) °C 0.04 °C 611-MP-C130
12 (-270 - 1370) °C 0.05 °C 611-MP-C130
12 (-270 - 1300) °C 0.05 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 100) °C 0.03 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 800) °C 0.03 °C 611-MP-C130
12 (0 - 2500) °C 0.24 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 900) °C 0.04 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 850) °C 0.02 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 850) °C 0.02 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 850) °C 0.03 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 850) °C 0.02 °C 611-MP-C130
12 (-60 - 250) °C 0.01 °C 611-MP-C130
12 (-60 - 250) °C 0.01 °C 611-MP-C130
Měřená veličina: teplota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1012-302 (660.3 - 660.3) °C 0.12 K
 • tepelná trubice 
112-MP-C002
1012-303 (961.8 - 961.8) °C 0.17 K
 • tepelná trubice 
112-MP-C002
1012-304 (1085 - 1085) °C 0.17 K
 • tepelná trubice 
112-MP-C002
1012-305 (1064 - 1064) °C 0.6 K
 • tepelná trubice 
112-MP-C002
1012-306 (1064 - 1064) °C 0.7 K
 • třízonová pec 
112-MP-C002
1012-307 (1555 - 1555) °C 1.7 K
 • třízonová pec 
112-MP-C002
1012-308 (1554 - 1554) °C 2 K
 • třízonová pec 
112-MP-C002
1012-311 (419.5 - 419.5) °C 0.12 K
 • teplotně řízená třízónová pec  
112-MP-C002
1012-312 (660.3 - 660.3) °C 0.12 K
 • tepelná trubice 
112-MP-C002
1012-313 (961.8 - 961.8) °C 0.17 K
 • tepelná trubice 
112-MP-C002
1012-314 (1085 - 1085) °C 0.17 K
 • tepelná trubice 
112-MP-C002
1012-420 (-80 - 100) °C 30 mK
 • teplotně řízený kryostat a vodní lázeň 
133-MP-C001
1012-430 (100 - 150) °C 30 mK
 • teplotně řízená olejová lázeň 
133-MP-C001
1012-440 (150 - 210) °C 50 mK
 • teplotně řízená olejová lázeň 
133-MP-C001
1012-450 (210 - 360) °C 60 mK
 • teplotně řízená olejová lázeň 
133-MP-C001
1012-480 (-80 - 100) °C 0.4 K
 • teplotně řízený kryostat a vodní lázeň 
133-MP-C001
1012-490 (100 - 150) °C 0.4 K
 • teplotně řízená olejová lázeň 
133-MP-C001
1012-495 (150 - 210) °C 0.4 K
 • teplotně řízená olejová lázeň 
133-MP-C001
1012-460 (210 - 360) °C 0.5 K
 • teplotně řízená olejová lázeň 
133-MP-C001
1012-470 (360 - 420) °C 0.6 K
 • teplotně řízená solná lázeň 
133-MP-C001
1012-470 (420 - 550) °C 0.6 K
 • teplotně řízená solná lázeň 
133-MP-C001
1012-30 (0.01 - 0.01) °C 0.12 mK
 • teplotně řízený termostat 
112-MP-C001
1012-31 (0.01 - 0.01) °C 0.7 mK
 • teplotně řízený termostat 
112-MP-C001
1012-20 (234.3 - 234.3) K 0.65 mK
 • teplotně řízený termostat 
112-MP-C001
1012-40 (29.76 - 29.76) °C 0.55 mK
 • teplotně řízený termostat 
112-MP-C001
1012-50 (156.6 - 156.6) °C 1.3 mK
 • teplotně řízená pec 
112-MP-C001
1012-60 (231.9 - 231.9) °C 0.9 mK
 • teplotně řízená pec 
112-MP-C001
1012-70 (419.5 - 419.5) °C 1.3 mK
 • teplotně řízená třízónová pec 
112-MP-C001
1012-80 (660.3 - 660.3) °C 3.7 mK
 • pec s teplotní trubicí 
112-MP-C001
1012-90 (961.8 - 961.8) °C 12 mK
 • pec s teplotní trubicí 
112-MP-C001
1012-100 (1085 - 1085) °C 170 mK
 • pec s teplotní trubicí 
112-MP-C001
1012-21 (234.3 - 234.3) K 0.65 mK
 • teplotně řízený termostat 
112-MP-C001
1012-41 (29.76 - 29.76) °C 0.55 mK
 • teplotně řízený termostat 
112-MP-C001
1012-51 (156.6 - 156.6) °C 1.3 mK
 • teplotně řízená pec 
112-MP-C001
1012-61 (231.9 - 231.9) °C 0.9 mK
 • teplotně řízená pec 
112-MP-C001
1012-71 (419.5 - 419.5) °C 1.3 mK
 • teplotně řízená 3-zónová pec 
112-MP-C001
1012-72 (660.3 - 660.3) °C 3.7 mK
 • pec s teplotní trubicí 
112-MP-C001
1012-73 (961.8 - 961.8) °C 12 mK
 • pec s teplotní trubicí 
112-MP-C001
1012-43 (0.01 - 29.76) °C 0.6 mK
 • teplotně řízený termostat 
112-MP-C001
1012-42 (234.3 - 302.9) K 0.7 mK
 • teplotně řízený termostat 
112-MP-C001
1012-53 (0.01 - 156.6) °C 1.4 mK
 • teplotně řízená pec a termostat 
112-MP-C001
1012-72 (0.01 - 419.5) °C 1.5 mK
 • teplotně řízená třízónová pec, pec a termostat 
112-MP-C001
1012-73 (0.01 - 660.3) °C 4 mK
 • teplotně řízená třízónová pec, pec, teplotní trubice a termostat 
112-MP-C001
1012-74 (0.01 - 961.8) °C 20 mK
 • teplotně řízená třízónová pec, pec, teplotní trubice a termostat 
112-MP-C001
(-196 - -196) °C 35 mK
 • kalibrace kapalným dusíkem při atmosférickém tlaku  
133-MP-C002
1012-240 (0.01 - 0.01) °C 4 mK
 • teplotně řízený kryostat 
133-MP-C002
1012-250 (0 - 156) °C 14 mK
 • teplotně řízený kryostat a vodní lázeň 
133-MP-C002
1012-260 (156 - 300) °C 22 mK
 • teplotně řízená vodní a olejová lázeň 
133-MP-C002
1012-270 (300 - 420) °C 30 mK
 • teplotně řízená olejová a solná lázeň 
133-MP-C002
1012-280 (420 - 550) °C 37 mK
 • teplotně řízená solná lázeň 
133-MP-C002
1012-291 (663 - 800) °C 60 mK
 • teplotně řízená tepelná trubice 
133-MP-C002
1012-251 (-30 - 90) °C 10 mK
 • teplotně řízený kryostat a vodní lázeň 
133-MP-C002
1012-231 (-80 - 0) °C 10 mK
 • teplotně řízený kryostat 
133-MP-C002
1012-251 (-80 - 156) °C 14 mK
 • teplotně řízený kryostat, vodní a olejová lázeň 
133-MP-C002
1012-261 (156 - 300) °C 22 mK
 • teplotně řízená vodní a olejová lázeň 
133-MP-C002
1012-271 (300 - 420) °C 30 mK
 • teplotně řízená olejová a solná lázeň 
133-MP-C002
1012-281 (420 - 550) °C 37 mK
 • teplotně řízená solná lázeň 
133-MP-C002
1012-291 (550 - 663) °C 44 mK
 • teplotně řízená tepelná trubice 
133-MP-C002
1012-300 (0 - 220) °C 0.4 K
 • teplotně řízená vodní a olejová lázeň 
133-MP-C003
1012-310 (220 - 550) °C 0.5 K
 • teplotně řízená olejová a solná lázeň 
133-MP-C003
1012-320 (550 - 1100) °C 0.8 K
 • teplotně řízená solná lázeň a vysokoteplotní pec 
133-MP-C003
1012-330 (1100 - 1200) °C 1.1 K 133-MP-C003
1012-335 (-196 - -196) °C 0.3 K
 • kapalná lázeň dusíku při atmosférickém tlaku 
133-MP-C003
1012-335 (1100 - 1554) °C 2.2 K
 • vysokoteplotní řízená pec 
133-MP-C003
1012-360 (193.2 - 493.1) K 0.4 K
 • teplotně řízený kryostat, vodní a olejová lázeň 
133-MP-C003
1012-370 (220 - 550) °C 0.65 K
 • teplotně řízená olejová a solná lázeň 
133-MP-C003
1012-380 (550 - 1100) °C 1.2 K
 • teplotně řízená solná lázeň a vysokoteplotní pec 
133-MP-C003
1012-385 (1100 - 1400) °C 1.5 K
 • třízonová horizontální pec 
133-MP-C003
1012-301 (419.5 - 419.5) °C 0.12 K
 • třízonová horizontální pec 
112-MP-C002
1012-230 (-80 - 0) °C 10 mK
 • teplotně řízený kryostat 
133-MP-C002
(0 - 0) °C 0.01 °C
 • teplotně řízená tepelná trubice 
133-MP-C002
1012-290 (550 - 663) °C 44 mK
 • teplotně řízená tepelná trubice 
133-MP-C002
(-80 - 220) °C 0.4 °C
 • lihová, vodní a olejová lázeň 
133-MP-C003
(0 - 220) °C 0.4 K
 • vodní a olejová lázeň 
133-MP-C003
(220 - 550) °C 0.5 K
 • olejová a solná lázeň 
133-MP-C003
(550 - 1100) °C 0.8 K
 • solná lázeň a vysokoteplotní pec 
133-MP-C003
7 (-189.3 - -189.3) °C 0.9 mK
 • definiční body teplotní stupnice ITS-90 - trojný bod Ar
112-MP-C001
Měřená veličina: teplota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1 (-90 - 100) °C 0.015 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (100 - 150) °C 0.02 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (150 - 210) °C 0.04 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (210 - 360) °C 0.05 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (360 - 420) °C 0.15 °C
 • resolution 0,1 °C ≤ dílek < 1 °C
133-MP-C001
1 (420 - 550) °C 0.2 °C
 • resolution 0,1 °C ≤ dílek < 1 °C
133-MP-C001
2 (0.01 - 0.01) °C 0.002 °C 133-MP-C002
2 (660.3 - 660.3) °C 0.005 °C 133-MP-C002
2 (-196 - -196) °C 0.03 °C 133-MP-C002
2 (-100 - -90) °C 0.2 °C 133-MP-C002
2 (-90 - -80) °C 0.015 °C 133-MP-C002
2 (-80 - 160) °C 0.01 °C 133-MP-C002
2 (160 - 300) °C 0.02 °C 133-MP-C002
2 (300 - 420) °C 0.03 °C 133-MP-C002
2 (420 - 550) °C 0.05 °C 133-MP-C002
2 (550 - 660) °C 0.09 °C 133-MP-C002
3 (0 - 220) °C 0.4 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (220 - 550) °C 0.5 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (550 - 1100) °C 0.8 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (1100 - 1300) °C 1.3 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (1300 - 1600) °C 2.1 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (-196 - -196) °C 0.3 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (-100 - -90) °C 0.3 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (-90 - 220) °C 0.2 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (220 - 550) °C 0.4 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (550 - 1100) °C 1 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (1100 - 1300) °C 1.4 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
4 (0.01 - 0.01) °C 0.002 °C 133-MP-C004
4 (660.3 - 660.3) °C 0.05 °C 133-MP-C004
4 (-196 - -196) °C 0.03 °C 133-MP-C004
4 (-196 - -100) °C 0.3 °C 133-MP-C004
4 (-100 - -90) °C 0.2 °C 133-MP-C004
4 (-90 - -80) °C 0.015 °C 133-MP-C004
4 (-80 - 160) °C 0.01 °C 133-MP-C004
4 (160 - 300) °C 0.02 °C 133-MP-C004
4 (300 - 420) °C 0.03 °C 133-MP-C004
4 (420 - 550) °C 0.05 °C 133-MP-C004
4 (550 - 660) °C 0.09 °C 133-MP-C004
4 (660 - 1100) °C 0.8 °C 133-MP-C004
4 (1100 - 1300) °C 1.3 °C 133-MP-C004
4 (1300 - 1600) °C 2.1 °C 133-MP-C004
5 (-30 - -15) °C 2.2 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (-15 - 0) °C 1.6 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (0 - 20) °C 1.1 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (20 - 100) °C 0.8 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (100 - 200) °C 1.1 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (200 - 300) °C 1.4 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (300 - 400) °C 1.7 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (400 - 500) °C 2.2 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (500 - 600) °C 2.6 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (600 - 700) °C 2.9 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
6 (-200 - 0) °C 0,1% + 0,1 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ K
133-MP-C006
6 (0 - 1000) °C 0,007% + 0,1 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ K
133-MP-C006
6 (1000 - 1372) °C 0.00017 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ K
133-MP-C006
6 (-200 - 0) °C 0,06% + 0,08 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ J
133-MP-C006
6 (0 - 1200) °C 0,006% + 0,08 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ J
133-MP-C006
6 (-200 - -100) °C 0.002 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ N
133-MP-C006
6 (-100 - 0) °C 0,05% + 0,15 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ N
133-MP-C006
6 (0 - 800) °C 0.15 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ N
133-MP-C006
6 (800 - 1300) °C 0,01% + 0,07 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ N
133-MP-C006
6 (0 - 100) °C 0.7 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ S
133-MP-C006
6 (100 - 300) °C 0.55 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ S
133-MP-C006
6 (300 - 1768) °C 0.45 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ S
133-MP-C006
6 (-200 - 0) °C 0,1% + 0,1 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ T
133-MP-C006
6 (0 - 400) °C 0.1 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ T
133-MP-C006
6 (200 - 500) °C 2 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ B
133-MP-C006
6 (500 - 800) °C 0.8 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ B
133-MP-C006
6 (800 - 1820) °C 0.5 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ B
133-MP-C006
6 (0 - 150) °C 0.7 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ R
133-MP-C006
6 (150 - 400) °C 0.45 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ R
133-MP-C006
6 (400 - 1768) °C 0.4 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ R
133-MP-C006
6 (-200 - 0) °C 0.05 °C
 • odporový snímač teploty Pt 100
133-MP-C006
6 (0 - 850) °C 0,014% + 0,05 °C
 • odporový snímač teploty Pt 100
133-MP-C006
6 (-200 - -150) °C 0.011 °C
 • odporový snímač teploty Pt 100
133-MP-C006
6 (-150 - -50) °C 0.03 °C
 • odporový snímač teploty Pt 100
133-MP-C006
6 (-50 - 0) °C 0,043% + 0,043 °C
 • odporový snímač teploty Pt 100
133-MP-C006
6 (0 - 850) °C 0.00019 °C
 • odporový snímač teploty Pt 100
133-MP-C006
6 (-1 - 1) V 0,007% + 4 mV
 • napěťový výstup převodníků 
133-MP-C006
6 (1 - 24) V 0,007% + 0,1 mV
 • napěťový výstup převodníků 
133-MP-C006
6 (0 - 25) mA 0,01% + 1 mA
 • proudový výstup převodníků 
133-MP-C006
6 (25 - 55) mA 0,01% + 2 mA
 • proudový výstup převodníků 
133-MP-C006
Měřená veličina: relativní vlhkost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1 (10 - 35) % RH 0.6 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (30 - 50) % RH 0,7 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (50 - 70) % RH 0,8 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (70 - 80) % RH 0,9 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (80 - 90) % RH 1 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (90 - 95) % RH 1,5 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
Měřená veličina: teplota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1 (-90 - 100) °C 0.015 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (100 - 150) °C 0.02 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (150 - 210) °C 0.04 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (210 - 360) °C 0.05 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (360 - 420) °C 0.15 °C
 • resolution 0,1 °C ≤ dílek < 1 °C
133-MP-C001
1 (420 - 550) °C 0.2 °C
 • resolution 0,1 °C ≤ dílek < 1 °C
133-MP-C001
4 (0.01 - 0.01) °C 0.002 °C 133-MP-C004
4 (660.3 - 660.3) °C 0.05 °C 133-MP-C004
4 (-196 - -196) °C 0.03 °C 133-MP-C004
4 (-196 - -100) °C 0.3 °C 133-MP-C004
4 (-100 - -90) °C 0.2 °C 133-MP-C004
4 (-90 - -80) °C 0.015 °C 133-MP-C004
4 (-80 - 160) °C 0.01 °C 133-MP-C004
4 (160 - 300) °C 0.02 °C 133-MP-C004
4 (300 - 420) °C 0.03 °C 133-MP-C004
4 (420 - 550) °C 0.05 °C 133-MP-C004
4 (550 - 660) °C 0.09 °C 133-MP-C004
4 (660 - 1100) °C 0.8 °C 133-MP-C004
4 (1100 - 1300) °C 1.3 °C 133-MP-C004
4 (1300 - 1600) °C 2.1 °C 133-MP-C004
Měřená veličina: teplota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
12 (-50 - 1760) °C 0.12 °C 611-MP-C130
12 (-50 - 1760) °C 0.16 °C 611-MP-C130
12 (0 - 1820) °C 0.14 °C 611-MP-C130
12 (-210 - 1200) °C 0.04 °C 611-MP-C130
12 (-270 - 400) °C 0.04 °C 611-MP-C130
12 (-270 - 1000) °C 0.04 °C 611-MP-C130
12 (-270 - 1370) °C 0.05 °C 611-MP-C130
12 (-270 - 1300) °C 0.05 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 100) °C 0.03 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 800) °C 0.03 °C 611-MP-C130
12 (0 - 2500) °C 0.24 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 900) °C 0.04 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 850) °C 0.02 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 850) °C 0.02 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 850) °C 0.03 °C 611-MP-C130
12 (-200 - 850) °C 0.02 °C 611-MP-C130
12 (-60 - 250) °C 0.01 °C 611-MP-C130
12 (-60 - 250) °C 0.01 °C 611-MP-C130
Měřená veličina: teplota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1 (-90 - 100) °C 0.015 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (100 - 150) °C 0.02 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (150 - 210) °C 0.04 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (210 - 360) °C 0.05 °C
 • resolution < 0,1 °C
133-MP-C001
1 (360 - 420) °C 0.15 °C
 • resolution 0,1 °C ≤ dílek < 1 °C
133-MP-C001
1 (420 - 550) °C 0.2 °C
 • resolution 0,1 °C ≤ dílek < 1 °C
133-MP-C001
2 (0.01 - 0.01) °C 0.002 °C 133-MP-C002
2 (660.3 - 660.3) °C 0.005 °C 133-MP-C002
2 (-196 - -196) °C 0.03 °C 133-MP-C002
2 (-100 - -90) °C 0.2 °C 133-MP-C002
2 (-90 - -80) °C 0.015 °C 133-MP-C002
2 (-80 - 160) °C 0.01 °C 133-MP-C002
2 (160 - 300) °C 0.02 °C 133-MP-C002
2 (300 - 420) °C 0.03 °C 133-MP-C002
2 (420 - 550) °C 0.05 °C 133-MP-C002
2 (550 - 660) °C 0.09 °C 133-MP-C002
3 (0 - 220) °C 0.4 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (220 - 550) °C 0.5 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (550 - 1100) °C 0.8 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (1100 - 1300) °C 1.3 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (1300 - 1600) °C 2.1 °C
 • ušlechtilé kovy 
133-MP-C003
3 (-196 - -196) °C 0.3 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (-100 - -90) °C 0.3 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (-90 - 220) °C 0.2 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (220 - 550) °C 0.4 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (550 - 1100) °C 1 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
3 (1100 - 1300) °C 1.4 °C
 • obecné kovy 
133-MP-C003
4 (0.01 - 0.01) °C 0.002 °C 133-MP-C004
4 (660.3 - 660.3) °C 0.05 °C 133-MP-C004
4 (-196 - -196) °C 0.03 °C 133-MP-C004
4 (-196 - -100) °C 0.3 °C 133-MP-C004
4 (-100 - -90) °C 0.2 °C 133-MP-C004
4 (-90 - -80) °C 0.015 °C 133-MP-C004
4 (-80 - 160) °C 0.01 °C 133-MP-C004
4 (160 - 300) °C 0.02 °C 133-MP-C004
4 (300 - 420) °C 0.03 °C 133-MP-C004
4 (420 - 550) °C 0.05 °C 133-MP-C004
4 (550 - 660) °C 0.09 °C 133-MP-C004
4 (660 - 1100) °C 0.8 °C 133-MP-C004
4 (1100 - 1300) °C 1.3 °C 133-MP-C004
4 (1300 - 1600) °C 2.1 °C 133-MP-C004
5 (-30 - -15) °C 2.2 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (-15 - 0) °C 1.6 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (0 - 20) °C 1.1 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (20 - 100) °C 0.8 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (100 - 200) °C 1.1 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (200 - 300) °C 1.4 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (300 - 400) °C 1.7 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (400 - 500) °C 2.2 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (500 - 600) °C 2.6 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
5 (600 - 700) °C 2.9 °C
 • měřicí řetězce bezdotykových teploměrů v rozsahu (-15 až 500) °C
133-MP-C005
6 (-200 - 0) °C 0,1% + 0,1 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ K
133-MP-C006
6 (0 - 1000) °C 0,007% + 0,1 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ K
133-MP-C006
6 (1000 - 1372) °C 0.00017 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ K
133-MP-C006
6 (-200 - 0) °C 0,06% + 0,08 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ J
133-MP-C006
6 (0 - 1200) °C 0,006% + 0,08 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ J
133-MP-C006
6 (-200 - -100) °C 0.002 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ N
133-MP-C006
6 (-100 - 0) °C 0,05% + 0,15 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ N
133-MP-C006
6 (0 - 800) °C 0.15 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ N
133-MP-C006
6 (800 - 1300) °C 0,01% + 0,07 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ N
133-MP-C006
6 (0 - 100) °C 0.7 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ S
133-MP-C006
6 (100 - 300) °C 0.55 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ S
133-MP-C006
6 (300 - 1768) °C 0.45 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ S
133-MP-C006
6 (-200 - 0) °C 0,1% + 0,1 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ T
133-MP-C006
6 (0 - 400) °C 0.1 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ T
133-MP-C006
6 (200 - 500) °C 2 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ B
133-MP-C006
6 (500 - 800) °C 0.8 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ B
133-MP-C006
6 (800 - 1820) °C 0.5 °C
 • termoelektrický snímač teploty typ B
133-MP-C006
6 (-200 - 0) °C 0.05 °C
 • odporový snímač teploty Pt 100
133-MP-C006
6 (0 - 850) °C 0,014% + 0,05 °C
 • odporový snímač teploty Pt 100
133-MP-C006
6 (-1 - 1) V 0,007% + 4 mV
 • napěťový výstup převodníků 
133-MP-C006
6 (1 - 24) V 0,007% + 0,1 mV
 • napěťový výstup převodníků 
133-MP-C006
6 (0 - 25) mA 0,01% + 1 mA
 • proudový výstup převodníků 
133-MP-C006
6 (25 - 55) mA 0,01% + 2 mA
 • proudový výstup převodníků 
133-MP-C006
11 (-30 - 500) °C 0.8 °C 112-MP-C005
11 (500 - 1000) °C 1 °C 112-MP-C005
11 (1000 - 1300) °C 1.5 °C 112-MP-C005
11 (1300 - 1800) °C 2 °C 112-MP-C005
Měřená veličina: relativní vlhkost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1 (10 - 35) % RH 0.6 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (30 - 50) % RH 0,7 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (50 - 70) % RH 0,8 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (70 - 80) % RH 0,9 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (80 - 90) % RH 1 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
1 (90 - 95) % RH 1,5 %
 • teplota vzduchu (10 až 90)°C
636-MP-C119
Měřená veličina: teplota rosného bodu
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
2 (-75 - -65) °C 0.24 °C 636-MP-C120
2 (-65 - -50) °C 0.16 °C 636-MP-C120
2 (-50 - -30) °C 0.1 °C 636-MP-C120
2 (-30 - 60) °C 0.08 °C 636-MP-C120
2 (60 - 80) °C 0.1 °C 636-MP-C120
2 (80 - 90) °C 0.15 °C 636-MP-C120