Jste zde

CMC v oboru "fotometrie a radiometrie"

Měřená veličina: Luminous intensity
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1 - 1.0E+4 cd 2 - 2%
 • Correlated colour temperature 2000 K to 3200 K
818-MP-C804
Měřená veličina: Luminous flux
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
10 - 1.0E+4 lm 2,1 - 2,1%
 • Correlated color temperature 2600 K to 3100 K
818-MP-C807
Měřená veličina: Transmittance, regular, spectral
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
0.6 - 1 0,00080 - 0,0008
 • Wavelength 380 nm to 1000 nm
 • Bandwidth < 3 nm
818-MP-C810
0.3 - 0.6 0,0041 - 0,0041
 • Wavelength 380 nm to 400 nm
 • Bandwidth < 3 nm
818-MP-C810
0.3 - 0.6 0,0056 - 0,0056
 • Wavelength 400 nm to 700 nm
 • Bandwidth < 3 nm
818-MP-C810
0.3 - 0.6 0,0017 - 0,0017
 • Wavelength 700 nm to 1000 nm
 • Bandwidth < 3 nm
818-MP-C810
0.02 - 0.3 0,0015 - 0,0015
 • Wavelength 380 nm to 400 nm
 • Bandwidth < 3 nm
818-MP-C810
0.02 - 0.3 0,00022 - 0,00022
 • Wavelength 400 nm to 1000 nm
 • Bandwidth < 3 nm
818-MP-C810
0.001 - 0.02 0,00020 - 0,0002
 • Wavelength 380 nm to 400 nm
 • Bandwidth < 3 nm
818-MP-C810
0.001 - 0.02 0,00008 - 0,00008
 • Wavelength 400 nm to 1000 nm
 • Bandwidth < 3 nm
818-MP-C810
Měřená veličina: Spectral reflectance factor R
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
380 - 460 nm =0.1 + 0.01*0 - =0.1 + 0.01*1%
 • geometry: 8º / t and 8º / d
818-MP-C802
465 - 780 nm =0.12 + 0.008*0 - =0.12 + 0.008*1%
 • geometry: 8º / t and 8º / d
818-MP-C802
380 - 780 =0.17 + 0.014*0 - =0.17 + 0.014*1%
 • geometry: 0º / 45º
818-MP-C802
Měřená veličina: Colorimetric coordinate L*
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
2 - 99 0.47 - 0.47 818-MP-C802
-40 - 65 0.25 - 0.25 818-MP-C802
-45 - 95 0.25 - 0.25 818-MP-C802
2 - 99 0.45 - 0.45 818-MP-C802
-40 - 65 0.35 - 0.35 818-MP-C802
-45 - 95 0.94 - 0.94 818-MP-C802
-40 - 65 0.3 - 0.3 818-MP-C802
-45 - 95 0.65 - 0.65 818-MP-C802
2 - 99 0.35 - 0.35 818-MP-C802
Měřená veličina: Colorimetric coordinate Y
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
0.3 - 90 % 0.55 - 0.55% 818-MP-C802
0.18 - 0.7 % 0.0005 - 0.0005% 818-MP-C802
0.1 - 0.5 % 0.0005 - 0.0005% 818-MP-C802
0.3 - 90 % 0.3 - 0.3% 818-MP-C802
0.18 - 0.7 % 0.001 - 0.001% 818-MP-C802
0.1 - 0.5 % 0.0005 - 0.0005% 818-MP-C802
0.3 - 90 % 0.3 - 0.3% 818-MP-C802
0.18 - 0.7 % 0.005 - 0.005% 818-MP-C802
0.1 - 0.5 % 0.0008 - 0.0008% 818-MP-C802
0.3 - 90 % 0.6 - 0.6% 818-MP-C802
0.18 - 0.7 % 0.0016 - 0.0016% 818-MP-C802
0.1 - 0.5 % 0.001 - 0.001% 818-MP-C802
0.3 - 90 % 0.25 - 0.25% 818-MP-C802
0.18 - 0.7 % 0.0136 - 0.0136% 818-MP-C802
0.1 - 0.5 % 0.0143 - 0.0143% 818-MP-C802
Měřená veličina: Colorimetric coordinate L
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
2 - 99 0.47 - 0.47 818-MP-C802
0.13 - 0.9 0.001 - 0.001 818-MP-C802
0.24 - 0.6 0.0005 - 0.0005 818-MP-C802
0.24 - 0.6 0.0015 - 0.0015 818-MP-C802
2 - 99 0.45 - 0.45 818-MP-C802
0.13 - 0.9 0.004 - 0.004 818-MP-C802
2 - 99 0.35 - 0.35 818-MP-C802
0.13 - 0.9 0.0008 - 0.0008 818-MP-C802
0.24 - 0.6 0.0006 - 0.0006 818-MP-C802
2 - 99 1.3 - 1.3 818-MP-C802
0.13 - 0.9 0.0045 - 0.0045 818-MP-C802
0.24 - 0.6 0.0149 - 0.0149 818-MP-C802
Měřená veličina: Gloss
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
0 - 150 GU 1.8 - 1.8GU 818-MP-C808
Měřená veličina: Illuminance Ev
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
0.1 - 5.0E+4 lx 2.2 - 2.2% 818-MP-C801
Měřená veličina: Irradiance Ee
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1.0E-13 - 1000 mW/cm2 5 - 5%
 • Wavelength (230 up to 470) nm
818-MP-C801
Měřená veličina: Correlated colour temperature Tcp
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
100 - 1.0E+4 K 10 - 85K 818-MP-C801
Měřená veličina: Transmittance regular spectral r
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
0.1 - 1 0.0012 - 0.001
 • Wavelength (200 up to 380) nm
818-MP-C810
0.001 - 0.1 0.0001 - 0.0001
 • Wavelength (200 up to 380) nm
818-MP-C810
0.6 - 1 0.0008 - 0.0008
 • Wavelength (380 up to 1000) nm
818-MP-C810
0.3 - 0.6 0.0041 - 0.0041
 • Wavelength (380 up to 400) nm
818-MP-C810
0.3 - 0.6 0.00056 - 0.00056
 • Wavelength (400 up to 700) nm
818-MP-C810
0.3 - 0.6 0.0017 - 0.0017
 • Wavelength (700 up to 1000) nm
818-MP-C810
0.02 - 0.3 0.0015 - 0.0015
 • Wavelength (380 up to 400) nm
818-MP-C810
0.02 - 0.3 0.00022 - 0.00022
 • Wavelength (400 up to 1000) nm
818-MP-C810
0.001 - 0.02 0.0002 - 0.0002
 • Wavelength (380 up to 400) nm
818-MP-C810
0.001 - 0.02 8.0E-5 - 0.0001
 • Wavelength (400 up to 1000) nm
818-MP-C810
Měřená veličina: absorbance A
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
=-LOG10(H99) - =-LOG10(I99) =-LOG10(1-M99/H99) - =-LOG10(1-N99/I99)
 • Wavelength (380 up to 400) nm
818-MP-C810
=-LOG10(H100) - =-LOG10(I100) =-LOG10(1-M100/H100) - =-LOG10(1-N100/I100)
 • Wavelength (400 up to 700) nm
818-MP-C810
=-LOG10(H101) - =-LOG10(I101) =-LOG10(1-M101/H101) - =-LOG10(1-N101/I101)
 • Wavelength (700 up to 1000) nm
818-MP-C810
=-LOG10(H102) - =-LOG10(I102) =-LOG10(1-M102/H102) - =-LOG10(1-N102/I102)
 • Wavelength (380 up to 400) nm
818-MP-C810
=-LOG10(H103) - =-LOG10(I103) =-LOG10(1-M103/H103) - =-LOG10(1-N103/I103)
 • Wavelength (400 up to 1000) nm
818-MP-C810
=-LOG10(H104) - =-LOG10(I104) =-LOG10(1-M104/H104) - =-LOG10(1-N104/I104)
 • Wavelength (380 up to 400) nm
818-MP-C810
=-LOG10(H105) - =-LOG10(I105) =-LOG10(1-M105/H105) - =-LOG10(1-N105/I105)
 • Wavelength (400 up to 1000) nm
818-MP-C810
Měřená veličina: Wavelength l
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
200 - 1000 nm 0.2 - 0.2nm 818-MP-C810
Měřená veličina: Optical density D
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
0 - 4.5 0.0038 - 0.0038 818-MP-C812
Měřená veličina: Optical power
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
-90 - 40 dBm 0.4 - 0.4%
 • Wavelength (800 up to 920) nm
818-MP-C813
1.0E-12 - 10 W 0.4 - 0.4%
 • Wavelength (800 up to 920) nm
818-MP-C813
-90 - 40 dBm 0.5 - 0.5%
 • Wavelength (920 up to 960) nm
818-MP-C813
1.0E-12 - 10 W 0.5 - 0.5%
 • Wavelength (920 up to 960) nm
818-MP-C813
-90 - 40 dBm 0.45 - 0.45%
 • Wavelength (960 up to 1000) nm
818-MP-C813
1.0E-12 - 10 W 0.45 - 0.45%
 • Wavelength (960 up to 1000) nm
818-MP-C813
-90 - 40 dBm 0.47 - 0.47%
 • Wavelength (1000 up to 1650) nm
818-MP-C813
1.0E-12 - 10 W 0.47 - 0.47%
 • Wavelength (1000 up to 1650) nm
818-MP-C813
Měřená veličina: Optical attenuation
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
0 - 65 dB 1.2 - 1.2% 818-MP-C813
Měřená veličina: Linearity
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
0 - 0.5 dB 0.4 - 0.4% 818-MP-C813
Měřená veličina: Wavelength
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
800 - 1650 nm 4.0E-9 - 4.0E-9 818-MP-C813
Měřená veličina: Illuminance
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
1 - 5.0E+4 lx 0.8 - 0.8% 818-MP-C811
Měřená veličina: Svítivost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
1 - 2.0E+4 cd 0.8 - 0.8% 818-MP-C811