Jste zde

CMC v oboru "elektrické veličiny a magnetismus"

Měřená veličina: etalony a zdroje ss odporu: nízké hodnoty
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
DCR01 (1.0E-5 - 1) Ω (0,06 - 50) µΩ/Ω
 • teplota olejové lázně 23 (20) °C
111-MP-C004
Měřená veličina: etalony a zdroje ss odporu: střední hodnoty
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
DCR02 (10 - 1.0E+6) Ω (0,02 - 4) µΩ/Ω
 • teplota olejové lázně 23 (20) °C
111-MP-C004
Měřená veličina: etalony a zdroje ss odporu: vysoké hodnoty
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
DCR03 (1.0E+7 - 1.0E+14) Ω (7 - 6000) µΩ/Ω
 • teplota vzduchu 23 °C
 • napětí 20 V to 100 V, 500 V, 1000 V
111-MP-C002
Měřená veličina: ss odpory: nízké hodnoty
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
DCR07 (0.0001 - 1) W (5 - 50) µW/W
 • teplota vzduchu 23 (20) °C
111-MP-C004
Měřená veličina: ss odpory: střední hodnoty
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
DCR08 (1 - 1.0E+9) W (3 - 100) µW/W 111-MP-C001
Měřená veličina: ss odpory: vysoké hodnoty
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
DCR09 (1.0E+9 - 1.0E+12) W (250 - 1000) µW/W
 • teplota vzduchu 23 (20) °C
111-MP-C002
Měřená veličina: střídavý odpor: reálné součástky
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
ACR01 (1 - 1.0E+4) W (20 - 20) µW/W
 • frekvence 40 Hz až 10 kHz
111-MP-C001
Měřená veličina: elektromagnetické pole nad 50 kHz: intenzita elektrického pole
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
EMF11 (0.01 - 200) V/m (0,4 - 1) dB
 • frekvence 50 kHz až 18 GHz
113-MP-C006
Měřená veličina: elektromagnetické pole nad 50 kHz: power flux hustota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
EMF13 (0.1 - 10) mW/cm2 (1 - 1) dB
 • frekvence 2450 MHz
113-MP-C006
Měřená veličina: RF power: absolute power in coaxial
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF01 (5.0E-7 - 20) W (4 - 65) mW/W
 • frekvence 0 GHz až 18 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010
Měřená veličina: RF power: absolute power in waveguide
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF02 (5.0E-7 - 1) W (15 - 50) mW/W
 • frekvence 8,2 GHz až 18 GHz
 • Connector R100, R140
113-MP-C010
Měřená veličina: RF power: calibration factor in coaxial line
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF03 (0.7 - 1,1) (0,004 - 0,015)
 • frekvence 0 GHz až 18 GHz
113-MP-C010
Měřená veličina: Scalar RF reflection coefficient: in waveguide
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF08 (0 - 1) (0.02 - 0,02)
 • frekvence 26,5 GHz až 40 GHz
 • Connector R320
113-MP-C010
Měřená veličina: Scalar RF attenuation: in coaxial line
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF09 (0 - 110) dB ( 0,02 - 0,57) dB
 • frekvence 0,001 GHz až 18 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010
Měřená veličina: Scalar RF attenuation: in waveguide
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF10 (0 - 110) dB (0,07 - 0,57) dB
 • frekvence 8 GHz až 40 GHz
 • Connector R100, R140, R220, R320
113-MP-C010
Měřená veličina: Scattering parameters: reflection coefficient (Sii) in coaxial line, magnitude
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF13a (0 - 1) (0,002 - 0,038)
 • frekvence 0.1 MHz až 18 GHz
 • Connector N-type, PC-7, PC-3.5
113-MP-C009
Měřená veličina: Scattering parameters: reflection coefficient (Sii) in coaxial line, phase
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF13b (-180 - 180) ° (0,11 - 180) °
 • frekvence 0.1 MHz až 18 GHz
 • Connector N-type, PC-7, PC-3.5
113-MP-C009
Měřená veličina: Scattering parameters: transmission coefficient (Sij) in coaxial line, magnitude
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF15a (0.0003 - 1) (0,00003 - 0,003)
 • frekvence 0.010 GHz až 18 GHz
 • Connector N-type, PC-7, PC-3.5
113-MP-C009
Měřená veličina: Scattering parameters: transmission coefficient (Sij) in coaxial line, phase
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF15b (-180 - 180) ° (0,59 - 6) °
 • frekvence 0.010 GHz až 18 GHz
 • Connector N-type, PC-7, PC-3.5
113-MP-C009
Měřená veličina: Scattering parameters: effective source match
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF17 (0 - 1) (0,008 - 0,03)
 • frekvence 0.1 MHz až 18 GHz
 • Connector 50 W, 75 W
113-MP-C009
Měřená veličina: antenní vlastnosti: antenna gain
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF25 (0 - 28) dB (0.25 - 0,25) dB
 • frekvence 1 GHz až 18 GHz
113-MP-C010
Měřená veličina: RF voltage and current: RF voltage sources
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF33 (0.1 - 7) V (4 - 11) mV/V
 • frekvence 0 GHz až 2 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010, 113-MP-C011
RF33 (0.1 - 7) V (4 - 11) mV/V
 • frekvence 0 GHz až 2 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010, 113-MP-C011
Měřená veličina: RF voltage and current: RF voltage meters
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
RF34 (0.1 - 7) V (4,5 - 15) mV/V
 • frekvence 0 GHz až 2 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010, 113-MP-C011
RF34 (0.1 - 7) V (4,5 - 15) mV/V
 • frekvence 0 GHz až 2 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010, 113-MP-C011
Měřená veličina: napětí
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
9.27 (0.01 - 10) V (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence 0,1 MHz až 2 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: vertikální činitel vychylování
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
9.22 (1 - 21) mV (0,1% MH + 15mV - 0,1% MH + 15mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (21 - 556) mV (0,1% MH + 1mV - 0,1% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (0.556 - 210) V (0,05% MH + 1mV - 0,05% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
Měřená veličina: časová základna
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
9.23 (1.0E-9 - 50) s (2.5E-7 - 2.5E-7) 113-MP-C008
Měřená veličina: šířka pásma
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
9.24 (0 - 100) MHz (3 - 3) % 113-MP-C008
9.24 (0 - 550) MHz (6 - 6) % 113-MP-C008
9.24 (0 - 1.1) GHz (8 - 8) % 113-MP-C008
Měřená veličina: doba náběhu
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
9.25 (300 - 300) ps (12 - 12) ps 113-MP-C008
Měřená veličina: vf výkon: kalibrační faktor výkonových čidel
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
9.26 (0.05 - 1.1) (0.9 - 0.9) %MH
 • frekvence 0 GHz až 1 GHz
113-MP-C014
9.26 (0.05 - 1.1) (1.5 - 1.5) %MH
 • frekvence 1 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (0.05 - 1.1) (2 - 2) %MH
 • frekvence 18 GHz až 40 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: vf výkon
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
9.26 (-100 - -50) dBm (0,19-0,0012 (MH+50) - 0,19-0,0012 (MH+50)) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 4,2 GHz
113-MP-C014
9.26 (-50 - 20) dBm (0.1 - 0.1) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 4,2 GHz
113-MP-C014
9.26 (-100 - -50) dBm (0,29-0,005 (MH+50) - 0,29-0,005 (MH+50)) dB
 • frekvence 4,2 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (-50 - 20) dBm (0.15 - 0.15) dB
 • frekvence 4,2 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (-90 - -50) dBm (0,44-0,0027 (MH+50) - 0,44-0,0027 (MH+50)) dB
 • frekvence 18 GHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (-50 - 20) dBm (0.15 - 0.15) dB
 • frekvence 18 GHz až 40 GHz
113-MP-C014
9.26 (20 - 43) dBm (0.17 - 0.17) dB
 • frekvence 0,01 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (43 - 53) dBm (0.17 - 0.17) dB
 • frekvence 0,01 GHz až 1 GHz
113-MP-C014
9.28 (20 - -20) dBm (0.17 - 0.17) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 6 GHz
113-MP-C014
9.28 (-20 - -60) dBm (0.22 - 0.22) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 6 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: poměr výkonů (útlum, zesílení)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
9.26 (0 - 55) dB (0,015+0,0005 MH - 0,015+0,0005 MH) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (55 - 75) dB (0,046+0,0005 MH - 0,046+0,0005 MH) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (75 - 90) dB (0,12+0,0047 (MH-75) - 0,12+0,0047 (MH-75)) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (75 - 90) dB (0,12+0,019 (MH-75) - 0,12+0,019 (MH-75)) dB
 • frekvence 18 GHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (90 - 100) dB (0,12+0,012 (MH-90) - 0,12+0,012 (MH-90)) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 13,2 GHz
113-MP-C014
9.26 (0 - 40) dB (0.1 - 0.1) dB
 • frekvence 26,5 GHz až 40 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: anténní faktor
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(-60 - 90) dB (0.14 - 1) dB
 • frekvence 10 Hz až 30 MHz
113-MP-C016
Měřená veličina: stejnosměrné napětí
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
9.1 (0 - 20) mV (15μV/V+0,050 μV - 15μV/V+0,050 μV) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (0 - 20) mV (15μV/V+0,050 μV - 15μV/V+0,050 μV) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (20 - 200) mV (5 - 5) μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (20 - 200) mV (5 - 5) μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (0.2 - 2) V (2.6 - 2,6) μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (0.2 - 2) V (2.6 - 2,6) μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (2 - 20) V (2.1 - 2,1) μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (2 - 20) V (2.1 - 2,1) μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (10 - ) V 0.15 μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (10 - ) V 0.15 μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (20 - 1100) V (2.9 - 2,9) μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.1 (20 - 1100) V (2.9 - 2,9) μV/V 611-MP-C097, 611-MP-C098
Měřená veličina: střídavé napětí
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
9.2 (0.9 - 2) mV (2000 - 2000) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.9 - 2) mV (2000 - 2000) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.9 - 2) mV (3100 - 3100) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 400 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.9 - 2) mV (3100 - 3100) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 400 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.9 - 2) mV (3300 - 3300) μV/V
 • frekvence 400 kHz až 750 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.9 - 2) mV (3300 - 3300) μV/V
 • frekvence 400 kHz až 750 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.9 - 2) mV (3500 - 3500) μV/V
 • frekvence 750 kHz až 1 MHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.9 - 2) mV (3500 - 3500) μV/V
 • frekvence 750 kHz až 1 MHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (360 - 360) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 25 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (360 - 360) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 25 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (330 - 330) μV/V
 • frekvence 25 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (330 - 330) μV/V
 • frekvence 25 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (530 - 530) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 200 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (530 - 530) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 200 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (710 - 710) μV/V
 • frekvence 200 kHz až 400 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (710 - 710) μV/V
 • frekvence 200 kHz až 400 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (790 - 790) μV/V
 • frekvence 400 kHz až 750 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (790 - 790) μV/V
 • frekvence 400 kHz až 750 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (1100 - 1100) μV/V
 • frekvence 750 kHz až 1 MHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) mV (1100 - 1100) μV/V
 • frekvence 750 kHz až 1 MHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (98 - 98) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 25 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (98 - 98) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 25 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (190 - 190) μV/V
 • frekvence 25 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (190 - 190) μV/V
 • frekvence 25 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (370 - 370) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 200 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (370 - 370) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 200 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (590 - 590) μV/V
 • frekvence 200 kHz až 400 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (590 - 590) μV/V
 • frekvence 200 kHz až 400 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (650 - 650) μV/V
 • frekvence 400 kHz až 750 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (650 - 650) μV/V
 • frekvence 400 kHz až 750 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (1000 - 1000) μV/V
 • frekvence 750 kHz až 1 MHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) mV (1000 - 1000) μV/V
 • frekvence 750 kHz až 1 MHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (37 - 37) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 35 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (37 - 37) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 35 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (26 - 26) μV/V
 • frekvence 35 Hz až 40 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (26 - 26) μV/V
 • frekvence 35 Hz až 40 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (33 - 33) μV/V
 • frekvence 40 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (33 - 33) μV/V
 • frekvence 40 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (40 - 40) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 200 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (40 - 40) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 200 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (110 - 110) μV/V
 • frekvence 200 kHz až 400 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (110 - 110) μV/V
 • frekvence 200 kHz až 400 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (210 - 210) μV/V
 • frekvence 400 kHz až 750 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (210 - 210) μV/V
 • frekvence 400 kHz až 750 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (560 - 560) μV/V
 • frekvence 750 kHz až 1 MHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (0.2 - 2) V (560 - 560) μV/V
 • frekvence 750 kHz až 1 MHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (2 - 20) V (37 - 37) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 35 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2