Jste zde

Bezkontaktní způsob měření teploty

.... stránky jsou ve fázi příprav, další informace budou postupně přidávány.

 

Laboratoř pro bezkontaktní měření teploty poskytuje svoje služby v oblasti kalibrací pro teplotní rozsah (-30 až 1800) °C. Dále nabízíme možnost poradenství ohledně problémů vyskytujících se v této oblasti.

Od roku 2014 se laboratoř stará o udržování Státního etalonu teploty pro bezkontaktní měření.

Kalibrace IČ teploměrů, černých těles a termokamer

Nabízené kalibrační služby laboratoře jsou pokryté akreditací, kalibrace černých těles a termokamer je možné provádět v několika provedeních.

Kalibrace IČ teploměrů:

  • kalibrace teploměru v pevných bodech (indium, cín, hliník a měď)
  • kaibrace IČ teploměrů porovnáním (minimální doporučené rozlišení optiky D:S = 50:1)
  • měření SSE

Kalibrace černých těles:

  • základní kalibrace – kalibrace je provedena v jednom bodě nacházejícím se uprostřed plochy deskového černého tělesa nebo uprostřed zadní stěny kavity
  • rozšířená kalibrace – kalibrace zahrnuje také proměření stability a homogenity černého tělesa v požadovaných teplotních bodech. Při měření homogenity jsou na ploše černého tělesa přidány další body, ve kterých je měřena teplota. Počet bodů závisí na domluvě a velikosti černého tělesa.

Kalibrace termokamer:

  • základní kalibrace – kalibrace v požadovaných teplotních bodech, referenční černé těleso je umístěno do středu termogramu
  • rozšířená kalibrace – základní kalibrace je rozšířena o zjištění citlivosti termokamery v dalších částech termogramu, výpočet skutečné hodnoty NETD, FOV a IFOV.

Cena kalibrace je stanovena na základě zvolených kalibračních bodech, jejich počtu a celkovém teplotním rozsahu.

Příjem měřidel do laboratoře

Rádi bychom Vás požádali o dodržování následujících několika zásad pro zasílání měřidel do laboratoře, urychlí se tím celý proces zprovoznění a kalibrace měřidel

  • pro zajištění co nejkratší doby kalibrace prosíme zákazníky o domlouvání termínů kalibrací předem (emailem nebo telefonicky)
  • měřidla do laboratoře zasílejte vyčištěná (jinak bude účtovaná částka za vyčištění měřidla)
  • s měřidlem posílejte všechny nezbytné součásti, nebude-li s pracovníky kalibrační laboratoře domluveno jinak. Patří sem zejména propojovací kabely, napájecí zdroje, schémata zapojení a ovládací a vyhodnocovací software v případě komunikace měřidla s PC.

 

<zpět

Klíčová slova: infračervený teploměr, bezdotykový teploměr, radiační teploměr, pyrometr, černé těleso, termokamera, kalibrace

Obrázková galerie: