Jste zde

Základní údaje o ČMI

node/87Název:

Český metrologický institut (používaná zkratka ČMI)

Sídlo:

Okružní 31/772

638 00  Brno

IČ:

00177016

DIČ:

CZ00177016

Ekonomicko-právní forma:

příspěvková organizace zřízená MPO (ke dni 1.1.1993)
státní instituce s plnou právní subjektivitou

Předmět hlavní činnosti:

plnění funkcí náležejících do působnosti státní správy v oblasti metrologie svěřených ČMI zák.č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činnosti definovány ve zřizovací listině

Statutární orgány:

generální ředitel: RNDr. Pavel Klenovský

 

odborný ředitel pro fundamentální metrologii: RNDr. Jiří Tesař, PhD.

 

odborný ředitel pro legální metrologii: Ing. František Staněk, Ph.D.

 

odborný ředitel pro ekonomiku: Ing. František Valášek

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Praha; pobočka Brno-venkov, pracoviště Brno, Merhautova  1, č. účtu 70338-621/0100

Zaměstnanci:

ČMI má cca 350 pracovníků, viz také Kontakty a Organizační schéma

Základní údaje o ČMI