Jste zde

TAČR

Technologická agentura České republiky 

Aktuálně řešené

TJ02000175 - Výzkum koncových měrek z hlediska teplotní roztažnosti a nestandardního složení materiálu

TJ02000203 - Pokročilé matematické a statistické metody ve vyhodnocování měření instrumentovanou indentací

TK02030085 - Metrologické zabezpečení návaznosti měření tepelných vodivostí pro vysoké teploty (tj. teploty vyšší než 450 °C)

FW01010471 - ThyroPIX - gama kamera nové generace pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů pomocí metod nukleární medicíny

FW01010317 - Lokalizace zdrojů ionizující radiace pomocí malých bezpilotních helikoptér s detektorem na principu Comptonovy kamery

 

Ukončené

TA02010784 - Optimalizace vrstevnatých systémů používaných v optickém průmyslu (2012-2015, TA0/TA)

TA03010663 - Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů (2013-2016, TA0/TA)

TAČR