Aktuality

V návaznosti na nabytí účinnosti novelizovaných metrologických směrnic EU MID a NAWID od 20.4.2016 byl ČMI Evropskou komisí potvrzen jako oznámený subjekt č. 1383.

Vydáno 05. 05. 2016

Dne 18. 4. 2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, které do právního řádu ČR implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/32/EU – tzv.

Vydáno 21. 04. 2016

Ve dnech 21. a 22. 6. 2016 pořádá ČMI školení pro pracovníky AMS autorizovaných k výkonu ověřování tachografů. Podrobnosti, program a přihlášku naleznete zde.

Vydáno 14. 04. 2016

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.