Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce

 

PRŮMYSLOVÁ METROLOGIE

Metrologie se obvykle člení do tří kategorií s různým stupněm složitosti, oblasti užití  a přesnosti:

1.  Vědecká/fundamentální metrologie se zabývá organizací a vývojem etalonů a jejich uchováváním (nejvyšší úroveň).

2.     Průmyslová metrologie zajišťuje náležité fungování měřidel používaných v průmyslu a ve výrobních a zkušebních procesech.

3.     Legální metrologie se zabývá přesností měření tam, kde tato měření mají vliv na průhlednost ekonomických transakcí, zdraví a bezpečnost osob, životní prostředí a jiné obecné zájmy.

Metrologické činnosti, zkoušení a měření, představují zpravidla cenné vstupy pro problematiku jakosti v průmyslové činnosti. Patří sem potřeba návaznosti výsledků měření, která se stává stejně důležitou jako vlastní měření.

ČMI plní kromě významné funkce ve fundamentální a legální metrologii také stále důležitější funkci v průmyslové metrologii. Průmyslová metrologie se zabývá zajištěním metrologické infrastruktury pro jednotné a správné měření ve výrobě, službách, zkušebnictví a podobně. V této kategorii metrologie jsou soustředěny činnosti spojené s kalibrací hlavních etalonů a pracovních měřidel používaných v nejširší praxi.

Vzhledem k postavení ČMI v  národním metrologickém systému a díky přímé návaznosti na etalony nejvyšších řádů je schopen provádět ve většině oborů měření kalibrace s nejvyšší přesností v ČR, přičemž pružně reaguje na požadavky zákazníků - v nejvyšší možné míře se přizpůsobuje jak termínům, tak i místu provedení kalibrace (měření na místě uživatele atd.).

Laboratoře ČMI v oblasti průmyslové metrologie jsou zpravidla akreditovány národním akreditačním orgánem (ČIA).

Bližší informace o nabízených službách, údaje o cenách atd. viz  SLUŽBY

ČMI organizuje také na vnitrostátní i mezinárodní úrovni mezilaboratorní porovnávací zkoušky , případně zabezpečuje dvoustranné mezilaboratorní porovnávací zkoušky. Tato porovnání dokládají způsobilost laboratoří a jsou právě k tomuto účelu požadována v rámci akreditačního procesu i v rámci prokázání způsobilosti k některým druhům autorizace podle zákona o metrologii.

 

poslední aktualizace: 25.07.2007
rubrika (viz kontakty): marketing, služby
dokument: 0040-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014