Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
?STRANKY? ?STRANKY? ?STRANKY?

 

SLUŽBY LEGÁLNÍ METROLOGIE

 

Cílem legální metrologie je chránit občany před důsledky špatného měření v oblasti
úředních a obchodních transakcí, pracovních podmínek, zdraví a bezpečnosti práce. Prostředky zabezpečení těchto zájmů jsou stanovení zákonných měřicích jednotek a  požadavků na měřidla, metody měření a zkoušení.

Legislativní základy národního metrologického systému ČR jsou popsány v kapitole Právní úprava  a v kapitole  Legislativa.

 

Český metrologický institut zajišťuje služby legální metrologie v celém rozsahu, tj.:

 

-

schvalování typu měřidel

-

ověřování stanovených měřidel

-

metrologickou kontrolu hotově baleného zboží

-

registraci subjektů , vyrábějících, opravujících nebo provádějících montáž stanovených měřidel

-

organizaci a hodnocení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek

-

metrologický dozor

-

přípravu nižších metrologických předpisů

-

mezinárodní spolupráci v oblasti legální metrologie (OIML, WELMEC).

 

Pro potřeby autorizace subjektů k výkonům v oblasti legální metrologie provádí ČMI

 

-

posuzování způsobilosti subjektů k autorizaci pro ověřování stanovených měřidel a způsobilosti subjektů pro autorizaci k úřednímu měření

-

certifikaci personálu.

 

Služby legální metrologie zabezpečují všechny Oblastní inspektoráty ČMI a Úsek legální metrologie (viz také ORG. SCHÉMA ).

Výkony legální metrologie se na měřidlech vyznačují speciálními značkami. Jejich přehled a vysvětlení viz ZNAČKY .

Alternativy uvádění stanovených měřidel na trh a služby ČMI pro tento proces naleznete zde

 

poslední aktualizace: 11.03.2010
rubrika (viz kontakty): legální metrologie
dokument: 0030-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014