Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
FUNDAMENTÁLNÍ METROLOGIE

 

FUNDAMENTÁLNÍ METROLOGIE V ČMI  

 

Fundamentální metrologie je základem metrologického systému. Zabývá se soustavou měřicích jednotek, realizací jejich etalonů, soustavou fyzikálních konstant, metodami měření. Tato oblast metrologie má charakter vědeckého výzkumu. Měření je rozhodujícím nástrojem přírodních věd (ale i biologie, medicíny atd.) a fundamentální metrologie je s výzkumem vázána jednak jako jeho nástroj, jednak jako uživatel výsledků

V Českém metrologickém institutu se této oblasti metrologie věnují specializované laboratoře, které zpravidla rozvíjejí a uchovávají státní etalony a prezentují nejlepší schopnosti kalibrace a měření (CMC) v příslušném oboru. Přehled laboratoří fundamentální metrologie je uveden níže .

Projekty technického rozvoje ČMI jsou v přehledu uvedeny pod návěštím Projekty.

Přední odborníci ČMI jsou jmenováni gestory primární etalonáže oboru. Jejich úlohou je sledovat stav techniky ve světě, poskytovat laboratořím v příslušném oboru metodickou pomoc a spolu s vedením institutu formulovat cíle výzkumu a vývoje.

V mezinárodním měřítku vykonávají podobnou činnost tzv. kontaktní osoby EURAMET. Ty koordinují v ČR také projekty EURAMET ve svém oboru a pracují v mezinárodních pracovních skupinách.

Rozvoj fundamentální metrologie je také významnou částí mezinárodní spolupráce.

 

Členění informací o fundamentální metrologii na stránkách ČMI :

 

měřicí jednotky

gestoři primární etalonáže

základní fyzikální konstanty

kontaktní osoby EURAMET

 

schopnosti kalibrace a měření (CMC)    (a BMC)

 

státní etalony

 

Laboratoře fundamentální metrologie (primární etalonáže) ČMI

1011

odd. elektrického odporu

1012

odd. termometrie

1013

odd. mikrovlnné techniky

1014

odd. plynných směsí a certifikace ref. materiálů

5011

odd. vlhkosti pevných látek Dobřenice

5012

odd. primární etalonáže objemu a průtoku plynu

6011

odd. ss a nf elektrických veličin

6012

odd. hmotnosti

6013

odd. tlaku

6014

odd. nanometrologie

6015

odd. průtoku a tepla

6016

odd. fyzikální chemie

8011

odd. síly a momentu síly

8012

odd. akustiky a kinematiky

8013

odd. tvrdosti a drsnosti

8014

odd. kvantové metrologie délky

8015

odd. technické délky

8016

odd. magnetických veličin

8017

odd. měřicích transformátorů

8018

odd. radiometrie a fotometrie

9011

odd. primární etalonáže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

poslední aktualizace: 15.02.2009
rubrika (viz kontakty): fund. metrologie
dokument: 0020-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014