Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO REFERENČNÍ MATERIÁLY (CORM)

 

certifikaCE ReferenčníCH materiálŮ

 

 

Certifikace referenčních materiálů se řídí následujícími dokumenty (ISO Guides) Výboru pro RM při ISO, ISO/REMCO:

  • ISO Guide 30 (1992): Terms and definitons used in connection with reference materials (Termíny a definice používané v souvislosti s referenčními  materiály)
  • ISO Guide 31 (1999):  Contents of certificate of reference materials  (Obsah certifikátu referenčních materiálů)
  • ISO Guide 32 (1995): Calibration of chemical analyses and use of certified reference materials (Kalibrace v chemických analýzách a užití certifikovaných referenčních materiálů)
  • ISO Guide 33 (1989): Uses of certified reference materials (Použití certifikovaných referenčních materiálů)
  • ISO Guide 34 (2000): General requirements for the competence of reference materials producers  (Obecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů)
  • ISO Guide 35 (1985, rev. 2002): Certification of reference materials - general and statistical principles  (Certifikace referenčních materiálů - všeobecné a statistické principy)

Český metrologický institut má pro tuto oblast zaveden systém managementu kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a ISO Guide 34.

Středisko plynných směsí a certifikace referenčních materiálů OI Praha (1014, bližší viz stránka střediska ) zajišťuje certifikaci referenčních materiálů (RM) v souladu s § 8 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, a příslušné prováděcí vyhlášky MPO.

Svou práci vykonává za účasti týmu expertů, kteří tvoří stálý poradní orgán (Komise pro RM) a vytváří týmy pro posuzování jednotlivých projektů RM.   Činnost se řídí interním předpisem ČMI č. 017-MP-C001.

ČMI zajišťuje v omezeném rozsahu i informační servis pro laboratoře. Na dalších stránkách najdete:

V záležitostech certifikace RM se, prosím, obraťte Ing. Jana Beránka .

Další obecné informace o metrologii v chemii lze nalézt na následujících odkazech:
informace o EUROMET Metchem
poznámky k  metrologii v chemii a systém návaznosti MiC v ČR

 

 

 

 

 

 

 

poslední aktualizace: 06.06.2012
rubrika (viz kontakty): chemie
dokument: 0114-IR-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014