Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
OBECNÉ INFORMACE

 

MAPA SERVERU www.cmi.cz

Hrubé členění, obsah:

Obecné informace - Česká republika

Český metrologický institut - souhrnné informace

Český metrologický institut - kontakty

Mezinárodní spolupráce

Metrologie - obecné informace

Fundamentální metrologie

Služby ČMI a ceníky

Služby průmyslové metrologie

Legální metrologie

Aktuality

 

Tvorbu obsahu stránky řídí redakční rada pod vedením generálního ředitele ČMI. Jejím výkonným orgánem je webmaster@cmi.cz .

 

Technologii a servis zajišťuje firma Perfect-Sytem s.r.o., Praha

 

Obecné informace - Česká republika

 

Česká republika

národní metrologický systém

historie metrologie v ČR

 

Český metrologický institut - souhrnné informace

 

informace o ČMI

ČMI - identifikace

statutární zástupci

org. schéma ČMI

pracovníci ČMI

sytém řízení jakosti

územní působnost  VOJ

vnitřní organizační jednotky (VOJ)

 

Český metrologický institut - kontakty

 

kontaktní  osoby EUROMET

gestoři oborů

kontakty

 

Mezinárodní spolupráce

 

dohoda o vzájemném uznávání (MRA)

metrická konvence

mezinárodní spolupráce - rozcestník

 

Metrologie - obecné informace

 

jednotky

konstanty

zkratky

o metrologii

o metrologii v chemii

 

Fundamentální metrologie

 

fundamentální metrologie v ČMI

státní etalony

CMC

 

Služby ČMI a ceníky

 

služby ČMI - rozcestník

ceny a ceníky

certif. personálu

certifikace ref. materiálů

posuzování laboratoří

mezilaboratorní porovnávací zkoušky

 

průmyslová metrologie

kalibrační služba

elektronické komunikace

údaje laboratoří podle sídla zákazníka a oboru nebo podle sídla obl.inspektorátů ČMI

 

Legální metrologie

 

legální metrologie

legislativa metrologie v ČR

ověřování stanovených  měřidel

registrace výrobců a opravců měř.

schválené typy měřidel

schvalování typu měřidel

 

Aktuality

 

časté dotazy

korespondence

program perspektivy metrologie

aktuality, nové obory

odborné akce

 

poslední aktualizace: 12.06.2009
rubrika (viz kontakty): informace, webmaster
dokument: 0999-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014