Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
SLUŽBY - STANOVENÁ MĚŘIDLA

 

SLUŽBY  ČMI

 

Nové   zkoušení správnosti bytových vodoměrů na místě instalace         vloženo 16. 5. 2013

kalibrace a ověřování měřidel - viz další samostatná stránka , nebo navigační návěští vlevo 

metrologické zabezpečení hotově baleného zboží

validace SW měřicích přístrojů

komplexní služby uživatelům měřidel - outsourcing, informace, průzkum potřeb, metrologické předpisy 

podpora metrologických laboratoří - mezilaboratorní porovnání, školení a osvědčování způsobilosti personálu, certifikace personálu, prověřování způsobilosti, zpracování příručky kvality AMS

služby pro výrobce a uživatele stanovených měřidel    

Nově služby v oboru telekomunikačních zařízení

další informace o službách ČMI - útvar marketingu a informací , nebo info@cmi.cz

ceny služeb - viz ceník

  ?

***

Komplexní služby - outsourcing, informace, průzkum potřeb, normalizace

outsourcing   - novinka ve službách ČMI - komplexní péče o vaše měřidla

vedení databáze měřidel individuálního zákazníka , sledování kalibračních intervalů atd

institut provádí trvalý průzkum potřeb metrologického zabezpečení

metrologické předpisy, distribuce, informace

databáze autorizovaných metrologických středisek, subjektů autorizovaných k úřednímu měření, autorizovaných, notifikovaných a kompetentních osob, držitelů osvědčení o metrologické kontrole HBZ

zpět na začátek této stránky

?

***

Služby pro výrobce a uživatele stanovených měřidel

schvalování typu měřidel , zaevidování typů měřidel schválených v jiném členském státě EU

informace v  databázi schválených typů stanovených měřidel on-line

alternativy uvádění stanovených měřidel na trh a s tím spojené služby ČMI , zaevidované značky prvotního ověření stanoveného měřidla provedeného v jiném členském státě EU

posuzování shody měřidel (autorizovaná osoba 250)

certifikace měřidel v certifikačním systému OIML (certifikační subjekt CZ1)

registrace - opravy, montáž měřidel

vzdělávání metrologů pro podniky

aplikace směrnice 2004/22/ES MID , resp. nařízení vlády č. 464/2005 Sb., v platném znění, pro výrobce měřidel a ostatní organizace a subjekty dotčené touto právní úpravou

zpět na začátek této stránky

?

***

Podpora metrologických laboratoří

mezilaboratorní porovnání , organizace, funkce referenční laboratoře, hodnocení zkoušek

posuzování způsobilosti subjektů k autorizaci pro ověřování stanovených měřidel, posuzování způsobilosti subjektů pro  autorizaci k úřednímu měření

certifikace personálu (vykonává akreditovaný certifikační orgán )  

osvědčování způsobilosti personálu (osvědčení pro specifikované činnosti, pro pracov. AMS, SKS )

vzdělávání metrologů pro podniky

zpracování příručky jakosti AMS (autorizovaných metrologických středisek)

odborné školení pro personál metrologických středisek autorizovaných pro ověřování tachografů nebo se na tuto autorizaci připravujících

certifikace referenčních materiálů , metrologie v chemii

výroba etalonů aktivity (radionuklidy)

zpět na začátek této stránky

 

***

Služby pro obor telekomunikačních zařízení

Akreditované laboratoře

Laboratoř rádiových zařízení

Elektromagnetická kompatibilita

Elektrická bezpečnost

Certifikace výrobků

Služby správy kmitočtového spektra

zpět na začátek této stránky

 

 

 

 

 

 

 

poslední aktualizace: 16.05.2013
rubrika (viz kontakty): marketing, služby
dokument: 0010-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014