Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
SLUŽBY ČMI

 

SLUŽBY ČMI  - KALIBRACE A OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIDEL

 

 požadujete kalibraci nebo ověření měřidla-
volte univerzální režim

KALIBRACE A OVĚŘOVÁNÍ

 

potřebujete určitě ověřit stanovené měřidlo -
volte přehlednější režim

OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH MĚŘIDEL

Při práci v režimu KALIBRACE A OVĚŘOVÁNÍ budou zobrazeny všechny skupiny a měřidla, seznam je úplný a některá měřidla jsou uváděna i synonymy (například měřič tlaku krve = tonometr).

Seznam měřidel je uspořádán ve skupinách, které umožňují v prvním kroku hrubý výběr kategorie měřidel a ve druhém kroku potom jemnější popis. 

 

 

V režimu OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH MĚŘIDEL se zobrazují pouze stanovená měřidla podle příslušné vyhlášky a skupiny, které stanovená měřidla obsahují. Výhodou je kratší seznam pro hledání druhu měřidla.

Tento režim je vhodný, pokud si je uživatel jistý tím, že hledané měřidlo patří mezi stanovená.

 

Více o tomto režimu viz ověřování měřidel .

 

Kalibrace etalonů a měřidel je základním prostředkem při zajišťování návaznosti výsledků měření. Porovnáním s etalony se zjišťují metrologické charakteristiky měřidla.

Kalibrací měřidla se dosahuje toho, že jsou buď přičleněny hodnoty měřených veličin k indikovaným hodnotám, nebo se stanoví korekce vůči indikovaným hodnotám. Výsledek kalibrace je zaznamenán v kalibračním listu.

V odlišném režimu, jehož součástí ovšem kalibrace je také, se provádí ověřování stanovených měřidel. Ověřením se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Ověřené měřidlo opatří ČMI úřední značkou nebo vydá ověřovací list.

Na stránkách ČMI můžete pro daný druh měřidla rychle najít laboratoř podle druhu měřidla, které potřebujete kalibrovat nebo ověřit - stačí v databázi zadat druh měřidla. Po jeho zvolení se zobrazí seznam laboratoří, které hledanou službu provádějí a můžete volit nejbližší laboratoř podle místa vašeho působení nebo podle údajů o parametrech kalibrace. Každá z těchto laboratoří vám poskytne také případné podrobné informace.

Základní souhrnné informace k rozdílům mezi ověřením a kalibrací měřidel naleznete zde.

Na ověřené stanovené měřidlo se až na výjimky umístí úřední značka (značky), na kalibrované měřidlo značka kalibrační. Informativní podoby těchto značek ČMI naleznete v této části webu, jakož i další značky související s těmito metrologickými činnostmi a měřidly.

Poznámka: Některé druhy stanovených měřidel ověřují metrologická střediska mimo ČMI, která jsou k této činnosti ve specifikovaném rozsahu autorizována podle § 16 zákona o metrologii jako tzv. Autorizovaná metrologická střediska.

 

 

 

 

poslední aktualizace: 04.01.2012
rubrika (viz kontakty): marketing, služby
dokument: 0090-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014