Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
PRÁVNÍ ÚPRAVA METROLOGIE

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA METROLOGIE

 

Jedním z nástrojů realizujících a zabezpečujících existenci a funkčnost národního metrologického systému České republiky je soustava právních předpisů pro metrologii doplněných řadou právních předpisů, které sice nejsou specificky metrologické, ale oblasti metrologie se nějakým způsobem v různé míře dotýkají.

Základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění několika dalších zákonů, které jej novelizují, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a ta jeho prováděcí nařízení vlády, která se vztahují na měřidla.

Pro orientaci v metrologickém systému ČR je znalost základních právních předpisů klíčová. Tato část webových stránek ČMI nabízí čtenáři dvě základní možnosti, jak se s právní úpravou metrologie seznámit:

-     tabelizovaný výčet právních předpisů a dalších technických a metodických předpisů pro metrologii - tuto formu považujeme za využitelnou zejména pro odborníky, kteří spíše vyhledávají příslušný cílový dokument pro získání či potvrzení určité informace; tato stránka je doplněna i kontaktními informacemi o možnosti získání příslušných dokumentů;

-     komentovaný průvodce zákonem o metrologii - tuto formu považujeme za zajímavou zejména pro osoby, které chtějí být do metrologické legislativy uvedeny, metrologií se zabývají pouze občasně či okrajově apod.; stránka nasměruje návštěvníka vždy v místě, které vyvolá jeho zájem o detaily příslušné oblasti či činnosti na specifické stránky tohoto webu ČMI.

Podle uvedených možností si může návštěvník vybrat v rozbalovacím menu této výchozí stránky webu ČMI.

Třetí položkou rozbalovacího menu "Právní úprava" je stránka "výkony legální metrologie" . Tato stránka uvádí činnosti ČMI, kterými je v praxi realizována právní úprava metrologie, a řadu s tím souvisejících informací.

Pro metrologa je z hlediska jeho odborné kvalifikace prestižní otázkou, zda ovládá právní úpravu metrologie. Web ČMI Vám nabízí možnost vyzkoušet si znalosti právní úpravy metrologie jednoduchým testováním.

Test má dvacet otázek a ke každé se nabízí tři odpovědi - správné mohou být všechny nebo žádná, nebo něco mezi tím; je třeba vyznačovat správné odpovědi zakliknutím v prvním sloupci zleva jako správné a chybné zakliknutím ve druhém sloupci zleva jako nesprávné.

Otázky a odpovědi se namátkově vybírají ze značně rozsáhlé databáze, takže se s velkou pravděpodobností při opakování testu vygenerují jiné otázky a/nebo jiné odpovědi a/nebo v jiném pořadí. A protože počet pokusů není nijak omezen, lze studium právní úpravy metrologie podpořit i metodou pokusů a omylů při tomto testování. Za každou správnou odpověď získá testovaný(á) 1 bod; kritérium dostatečnosti znalosti této oblasti legislativy je získání alespoň osmdesáti procent dosažitelných bodů. Jak zjistíte, lze si potvrdit nejen znalost principů metrologické legislativy, ale i pozornost "na slovíčka", která je v právní oblasti významná, jakož i rychlost reakcí na dotazy = problémy.

Přejeme Vám hodně úspěchů.

 

 

 

 

 

 

 

 

poslední aktualizace: 11.03.2010
rubrika (viz kontakty): legální metrologie
dokument: 3000-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014