Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
NÁRODNÍ METROLOGICKÝ SYSTÉM ČR

 

NÁRODNÍ METROLOGICKÝ SYSTÉM ČR

 

Národní metrologický systém je tvořen soustavou právních a technických předpisů, vymezujících postavení orgánů státní správy a dalších subjektů a subjekty vyrábějícími, opravujícími a montujícími měřidla a uživateli měřidel. Systém je vytvořen nad komplexem technických prostředků a zařízení.

Základními oblastmi působnosti systému jsou:

- fundamentální metrologie, která se zabývá soustavou měřicích jednotek a státními etalony

- legální metrologie, která zabezpečuje jednotnost a správnost měření v regulované sféře podle platné právní úpravy

- průmyslová metrologie, zaměřená na obsluhu měřidel v průmyslu, zajišťující předpoklady pro dosažení vysoké jakosti výrobků a služeb v širokém oboru měření a zkoušení.

Součástí systému jsou také přidružené laboratoře ČMI . Blíže o nich ZDE .

 

Systém se soustavně zdokonaluje. V roce 2000 byla usnesením vlády č. 812 schválena KONCEPCE  NÁRODNÍHO METROLOGICKÉHO SYSTÉMU, v roce 2004 byla usnesením vlády č. 1250/2004 schválena koncepce na léta 2005 až 2010 a v roce 2011 byla usnesením vlády č. 901/2011 schválena koncepce na léta 2012 až 2016. Podklady a informace najdete zde .

 

Analýza národního metrologického systému ČR

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spolu s Českým metrologickým institutem zpracovávají v roce 2011 aktuální analýzu národního metrologického systému ČR (NMS ČR). Důležité jsou při tom záměry a potřeby širší odborné veřejnosti. Podrobnosti jsou na stránce http://www.unmz.cz/urad/analyza-narodniho-metrologickeho-systemu-cr .

 

 

Subjekty, působící v národním metrologickém systému ČR jsou uvedeny na obr. A

Cesty zabezpečení metrologické návaznosti v NMS jsou vyznačeny na obr. B

 

Obr. A

 

 

Obr. B

 

 

 

 

poslední aktualizace: 23.10.2012
rubrika (viz kontakty): fund. metrologie
dokument: 0005-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014